aboutus
สายการผลิต

ข้อมูลสายการผลิต

เราผลิตเซ็นเซอร์ micorwave กว่า 200,000 ชิ้นและหลอด LED แบบหรี่แสงได้ทุกเดือน

ข้อมูลสายการผลิต

เราผลิตเซ็นเซอร์ micorwave กว่า 200,000 ชิ้นและหลอด LED แบบหรี่แสงได้ทุกเดือน

OEM/ODM

วิจัยและพัฒนา

รายละเอียดการติดต่อ